ТОП-11 найвагоміших глобалізаційних впливів на Закарпаття у 2011 році

Від імені колективу Міжнародного інституту людини і глобалістики вітаю усіх колег, науковців і експертів, які співпрацювали з Інститутом у 2011році, з Новим 2012 роком та Різдвом Христовим! Бажаю такої ж плідної співпраці у прийдешньому році. Одне із узагальнень нашої роботи подаю нижче.

ТОП-11 найвагоміших глобалізаційних впливів на Закарпаття у 2011 році:

по три найсильніші прояви (у рейтинговому порядку)

 

Визначені на основі річного моніторингу медійного простору Закарпаття та аналізу результатів експертами Міжнародного інституту людини і глобалістики «Ноосфера» (м.Ужгород) з виконанням підходів системної глобалістики. Головна ідея: глобальні зміни і трансформації внаслідок людської діяльності є сумарним результатом локальних змін у кожному з регіонів світу. Отже, всепланетне покращення локальної ситуації – єдиний шанс запобігти негативам і викликам нестримної глобалізації.

 1. Прискорене глобальне просування людства до виснажливого і невідтворюваного споживання природних ресурсів:
 • Хижацьке, непрозоре і невідновне вирубування лісів Закарпаття.
   
 • Виснажливе і непрозоре промислове використання покладів мінеральної і питної води в регіоні.
   
 • Нераціональне і непрозоре використання мінерально-сировинних ресурсів, здебільшого з вивозом, а не переробкою сировини (глини, піску, андезитів, цеолітів, дацитів, вапняків, перлітів, туфів, мармуру, золота і поліметалів та ін..).
 1. Наростання техногенних екологічних проблем і катастроф на планеті:
 • Визнання владами різних рівнів регіону тимчасової «перемоги» відходів і неспроможності відносно швидко вирішити проблему (з прийняттям Стратегії поводження з відходами в Закарпатській області на 15-річний період).
   
 • Реальна і масштабна загроза техногенної катастрофи від багаторічної непродуманої діяльності солерудника у селищі Солотвино.
   
 • Небезпечне забруднення природних і сільських житлових територій та поверхневих і підземних вод важкими металами і кислими стоками поблизу села Мужієво Берегівського району в результаті виробничої діяльності ТОВ «Закарпатполіметали».
 1. Глобальні зміни клімату з почастішанням непередбачуваних та небезпечних природних явищ і катаклізмів:
 • Досягнута більша ступінь готовності території Закарпаття до сильних повеней і паводків (за рахунок програми будівництва водозахисних споруд у басейні р.Тиса) – позитив.
   
 • Неготовність багатьох об’єктів водопостачання населених пунктів області до сильного обміління річок впродовж 90-денного бездощового періоду восени 2011 року.
   
 • Низька технічна спроможність структур гідрометеорологічних служб до оперативних прогнозів та передбачень несприятливих кліматичних явищ.
 1. Необхідність обмеження глобального енергоспоживання (за рахунок енергоощадних технологій і альтернативної енергетики).
 • Переломна реалізація у 2011р. в містах, селищах і селах області концепції переходу на автономні котельні замість мікрорайонного централізованого теплопостачання (вперше в Україні) – позитив.
   
 • Збільшення обсягів проектних і будівельно-ремонтних робіт у регіоні з використанням теплоізоляційних технологій і матеріалів – позитив.
   
 • Зростання масового використання енергоощадних приладів, у т.ч. ламп для освітлення приміщень і вулиць в містах, селищах і селах – позитив.
 1. Глобальні тиски транснаціональних корпорацій (ТНК) і конкурентоспроможність регіональної економіки.
 • Неконкурентний рівень інноваційної, технологічної та «енерговмісної» складових у вироблених продукції і товарах більшості підприємств Закарпаття.
   
 • Відсутність у регіоні системи стратегічного управління регіональним розвитком на основі стратегічного планування, які мінімізують глобальні впливи ТНК.
   
 • Повна відсутність на Закарпатті мережевих виробничих об’єднань (кластерів) та сучасних прогресивних інституційних форм економіки – технопарків, промислових та інноваційних парків (у т.ч. транскордонних), найбільш стійких до глобальних впливів ТНК.
 1. Посилення загроз глобального виробництва «замінників» якісних продуктів харчування та ліків:
 • Тотальна залежність від ТНК продовольчого і фармацевтичного ринків Закарпаття (і країни) із створенням ілюзії українського виробника та випуском неякісних і підробних продуктів харчування та ліків (світові продовольча і фармацевтична мафії).
   
 • Спроби влади, відповідального бізнесу і прогресивної громадськості області врятувати традиційне регіональне виробництво продуктів харчування (виноробство, переробка фруктів і овочів, м’ясне і молочне виробництво та ін.).
   
 • Довготривале невирішення клубка проблем у ланцюжку «земельна реформа – сільськогосподарське і аграрне та переробне виробництво-збут», що дало б можливості протистояти ТНК і світовій продовольчій мафії в регіоні.
 1. Посилення впливу глобальних міграційних процесів:
 • Постійна та сезонна трудова міграція близько 40-50% кращого працездатного населення області в європейські країни, Росію та південно-східні області України (інвестиційний позитив і соціальний негатив).
   
 • Триваючий занепад розвитку сіл і селищ Закарпаття та запустіння (не обробіток) близько 60% сільськогосподарських земель внаслідок міграційних процесів та інших причин.
   
 • Неготовність населення і влади області до реальних загроз, викликаних планами Уряду будівництва на Закарпатті центрів для нелегальних мігрантів та виконання державою зобов’язань  реадмісії.
 1. Прискорення загроз глобальної урбанізації і втрати самобутніх історико-архітектурного та історико-культурного середовищ:
 • Триваючі незворотні втрати значної частини історико-архітектурних ансамблів практично усіх міст Закарпаття.
   
 • Триваючі незворотні втрати сакральної архітектури Закарпаття внаслідок радикальних методів реконструкції.
   
 • Включення 2-х дерев’яних церков Закарпаття до польсько-української пропозиції віднесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – позитив.
 1. Розширення і поглиблення глобальної взаємодії країн через механізми транскордонного співробітництва (ТКС) регіонів і муніципалітетів:
 • Триваюче лідерство Закарпаття серед регіонів України у розробленні та реалізації проектів партнерського ТКС з багатьма регіонами і містами країн Європи в економічній, соціальній і екологічній сферах – позитив.
   
 • Посилення бар’єрів і перешкод для рівноправного ТКС Закарпаття з партнерськими регіонами і муніципалітетами Європи і світу (візові бар’єри, обмеження на кордонні, недосконалості вітчизняного законодавства).
   
 • Дальший прогрес у просуванні ідей розроблення і реалізації міжнародної програми «Сталий розвиток Карпат» - позитив.
 1. Прискорення інформаційно-комунікаційної глобалізації та інформатизація суспільства.
 • Накопичення критичних кількісних змін  користувачів мобільної телефонії, соціальних мереж, Інтернету та відкриття десятків нових медійних і корпоративних сайтів – позитив.
   
 • Досягнення помітної присутності і активності закарпатських дописувачів Вікіпедії серед регіонів України – позитив.
   
 • Поява амбіційних проектів ТКС у Карпатському регіоні, що базуються на системному використанні інформаційно-комунікаційних технологій (включаючи 3d планування міст) – позитив.
 1. Прояви «недобросовісної» глобальної конкуренції держав: від інформаційних впливів до прихованих геополітичних та геоекономічних воєн:

Заключний коментар:

В підходах системної глобалістики, які розвиває Інститут «Ноосфера», загалом враховуються взаємовпливи і взаємозв’язки між різними напрямками глобалізації (звісно, враховані не всі напрямки і прояви) з визначенням синергії і важливих супутніх факторів. До таких факторів на Закарпатті, в першу чергу, віднесені: глобальні і перманентні національні кризові явища з акцентом на довготривалу і системну кризу державного управління в Україні. Саме це найбільше знижує спроможність України як держави та її регіонів протистояти глобальним викликам і загрозам. Як бачимо, із 33-х найсильніших проявів глобалізаційних впливів на Закарпатті всього 10 є позитивними. Поки-що за 2011 рік маємо те, що маємо на Закарпатті. А завтра? Отже, є над чим працювати – владі, чесному бізнесу, громадськості та інтелектуальній еліті краю у 2012 році.

 • Регіональна реалізація (несвідомо і свідомо – через п’яту колону) зниження потенціалу людського розвитку нації (через сфери освіти, охорони здоров’я, культури, медійний простір).
   
 • Продовження реалізації і на регіональному рівні багаторічного елітоциду в Україні (термін уведений нами – для означення явища блокування просування справжньої еліти до влади і бізнесу із заміною на псевдоеліту і контреліту), що супроводжується профанацією освіти і маргіналізацією молоді – майбутньої еліти.
   
 • Регіональна реалізація «закріплення» важких суспільних хвороб – корупції, відсутності правосуддя, верховенства права і незалежних медіа, здійснення псевдореформ – з метою досягнення суспільної апатії, зневіри у демократії та європейському виборі, схилянні суспільства до автократії «сильної руки».
   
30 грудня 2011р.

Теги:

Коментарі

Олег 2012-01-01 / 21:24:25
Для чого такими дурницями ефір займати.Треба про проблеми буденного життя писати,а не про незрозумілі теми для пересічних громадян просто так, від нічого робити друкувати.Пишіть більше про корупцію, яка вже до глибини проїла нашу державу,про пенсії та зарплати, як на них можна "достойно" проіснувати,про державу яка захворіла,та яку негайно треба лікувати аби не було ускладнень та інші соціальні біди.А ви своїми геполітичними темами та топами забиваєте і так хворі голови...

ярослав орос 2011-12-31 / 08:51:29
старік, воно тобі треба сі топи...

Demon Killer 2011-12-30 / 20:20:41
Матеріал такого змісту, напевне, годиться для якихось звітів наукових організацій, які займаються суспільними науками (для природничих наук не підійде - там потрібні конкретні результати). Але навіщо його публікувати у блозі - це новорічна загадка. Невже автор розраховує на конструктивні коментарі?