Рацемат або життя!

На початку ХХ сторіччя почався стрімкий розвиток генетики (були заново відкриті забуті закони чеського монаха, вченого-самоучки Менделя), і стало зрозуміло, що класичний дарвінізм, який в значній мірі спирався на тезу Ламарка про передачу нащадкам сприятливих ознак, суперечить новим даним науки. Настала досить тривала криза, і лише у 30-их роках була запропонована нова синтетична теорія еволюції (СТЕ) (неодарвінізм), в основі якої покладено вже новий «мотор» еволюції – мутації, як випадкові хиби у генетичному коді.

Те, що більшість мутацій шкідливі, і призводять до генетичних хвороб, неодарвіністів не бентежить – вони вірять, що обов’язково мають існувати «сприятливі, хороші» мутації, за допомогою яких утворюються нові види. (Для ілюстрації мутації біологи часто використовують мушку дрозофіла. В результаті мутацій з’являються «мушки-інваліди», які, як правило, не здатні давати потомство. Але ці негативні результати представляються, як приклад еволюції.) Слід відмітити, що з розвитком генетики еволюційні дослідження перейшли на більш науковий, «тонший» рівень – клітини, та її компонентів (ДНК, РНК, білків, ферментів...). 

Якщо виникнення життя спонтанним способом у ХІХ сторіччі само собою передбачалось, то СТЕ впритул наблизилась до цієї проблеми. Вчені чим більше пізнавали клітину, тим ставало зрозумілішим, що вона має велику складність, яку не має жодний технічний об’єкт, створений «мозком та руками» людини. Тому проблема виникнення першої клітини стала важливим об’єктом досліджень.

На сьогодні еволюція життя розглядається, як двохетапний  процес:

1). Абіогенезис (теорія хімічної еволюції) – процес переходу від неживої природи до першої клітини (виникнення життя);

2). Трансформізм –  послідовність перетворень «від однієї клітини до людини» (мільярди «корисних» мутацій?!).

Звичайно, абіогенезис еволюціоністи вважають випадковим процесом самозародження. Було декілька спроб описати, пояснити процес самозародження. Найбільшу підтримку отримала теорія радянського біохіміка А.Опаріна, яку він  описав у книзі «Происхождение жизни» у 1924 році. Потім його теорію розвив англійський біолог Дж. Холдейн (Кембридж), який ввів (всім відомий) термін «первинний бульйон» – середовище, в якому, на його думку, нібито зародилось життя. Довести будь-яку гіпотезу самозародження життя, звичайно, неможливо. Більше того, всі вони суперечать науці.
 

Проблема хіральності

З 1958 до 1962 роках в деяких країнах Європи (в першу чергу, у Німеччині) стали народжуватись діти (до 12000 випадків) з серйозними вродженими дефектами (новонароджені не мали рук або ніг). Причину цього виявили скоро: матері під час вагітності приймали ліки талідомід (Contergan), як снотворне. Дослідження показали, що під час синтезу ліків утворився рацемат, який своєчасно не було виявлений. Про рацемат поговоримо нижче.

Хіміки, біохіміки знають, що багато важливих молекул існують у двох формах, дзеркальних ізомерах: правих (R) (старе позначення D) та лівих (L), причому ліві та праві оптичні ізомери, як правило, мають різні властивості (деталізувати різницю між ними не будемо). Вони співвідносяться друг до друга, як ліва і права рука. Тому ця властивість отримала назву хіральність (гр. cheir - рука).

hir_1

Дослідження показали, що всі біологічні полімери гомохіральні, тобто всі елементи молекули мають один і той же тип (або правий або лівий). Наприклад, білки містять лише L-амінокислоти, а ДНК – R-нуклеотіди. Невелике відхилення від цього порядку призводить до неприємних наслідків, інколи катастрофічних.

Суміш, в якій 50% лівих та 50% правих форм, називають рацематом (рацематною сумішшю). У неживій природі зустрічаються виключно рацематні суміші, що відповідає другому закону термодинаміки. Якщо не приймати спеціальних заходів (дуже складних), то форми у суміші (як праві, так і ліві) поступово змінюються так, щоб суміш стала рацематом, який є її стабільним станом.

Тепер стає зрозумілім, що сталося з ліками талідомідом. Його ліві форми – це сильні заспокійливі, а праві – отрута для плоду. На якомусь етапі у ліках утворився рацемат, тобто суміш стала містити як ліки, так і отруту, яка руйнувала плід. Це і призводило до трагедій.

Таким чином, для еволюціоністів виникає неприємна проблема надзвичайної складності – яким чином сліпа випадковість (без втручання  інтелекту) з неживої природи (в якій суміші завжди рацематні) утворила стабільні гомохіральні компоненти клітини? Стабільні в тому розумінні, що не перетворюються у рацемат (хіба що після смерті людини).

Про складність проблеми свідчить і те, що Нобелівську премію по хімії у 2001-му році отримали дві роботи саме по проблемам хіральності. Перша робота – У.Нойлес, Р.Нойорі

«За роботу по хіральному каталізу реакцій гідрування». Друга робота – Б.Шарплес «За роботу по хоральному каталізу реакцій окислення». Не применшуючи досягнення нобелівських лауреатів, зауважимо, що проблема гомохіральності біологічних структур не порівняно складніша.

Якщо навіть і вдасться у майбутньому вченими (з високим інтелектуальним рівнем та знаннями) синтезувати клітину з гомохіральними компонентами, то це буде лише свідченням високого інтелекту виконавців проекту. Чистота експерименту вимагає виключення інтелекту і гарантування випадковості на всіх його етапах.

Імовірнісна проблема

Крім того, ця проблема має ще і комбінаторну природу, і тому вона ще складніша.  Не деталізуючи хімічну сторону проблеми синтезу, розглядаємо її лише з точки зору теорії ймовірностей.

Синтез окремого білка – це лише невелика частина проблеми побудови клітини. Як відомо, кожен білок складається з послідовності L-амінокислот. Ці амінокислоти можуть бути зв’язаними між собою лише так званим пептидним зв’язком. У білку на кожному місці може стояти лише одна з двадцяти амінокислот. Найдовший відомий білок – це тітін (його можна знайти в деяких м’язах людини) і має довжину  26926 амінокислот!

Кожна клітина містить лише функціональні білки, які повинні виконувати свою специфічну функцію. Функціональність білка однозначно визначається послідовністю його амінокислот. Інформація про функції білків знаходиться у його первинній структурі. Відхилення від заданої послідовності може руйнівно впливати на всю клітину. Організм людини містить приблизно 50000 індивідуальних білків, і кожен має свою, лише йому властиву функцію. Властивості, функції білка повинні бути вузько специфічними – потрібно забезпечити роботу і кришталика ока, і нервів, і м’язів, і емалі зубів повинні мати необхідні властивості і.т.д.

Відносно виникнення зору сам Дарвін писав: «Гипотеза, будто глаз со своим бесподобно искусным устройством наведения фокуса, регулирования преломления света и уравновешивания сферической и хроматической аберрации мог сформироваться путем естественного отбора, является, откровенно говоря, в высшей степени абсурдной.»  Наприклад, прозорість кришталика ока забезпечують білки – кристаллін та альбуміноїд. В інших органах вони не зустрічаються, тому що прозорість ніде більше не потрібна. Не забуваємо, що «сліпа випадковість» не має цілі, і тому вона могла ці білки помістити у будь-який орган. Спеціалізація білків – надзвичайно тонка робота, яка не може бути виконана без дизайнера.

Далі проаналізуємо імовірність спонтанного виникнення функціонального білка, який містить лише 100 амінокислот (більшість білків у клітинах мають довжину  від декількох сотень до декількох тисяч). Для однієї амінокислоти маємо такі вихідні дані:

а) імовірність вибору конкретної амінокислоти з 20-и: 1/20;

б) імовірність вибору L-амінокислот (з двох можливих): 1/2;

в) імовірність утворення пептидного зв’язку: 1/2 (фактично вона менша);

Тоді на основі теорії ймовірностей імовірність того, що у білку на заданому місці буде «правильна» амінокислота дорівнює 1/80. Врахувавши, що довжина білка дорівнює 100, отримуємо імовірність спонтанного утворення білка (1/80)100. Зрозуміло, що ця імовірність досить мала, але наскільки? Може і при такій імовірності є шанс отримати білок?  Для імовірнісного аналізу потрібно врахувати оцінку граничної імовірності, при якій відповідна подія ніколи не відбудеться. Цю оцінку в 30-их роках ХХ сторіччя отримав французький математик Еміль Борель. Вона дуже «щедра» (отримана з великим запасом) і її можна сформулювати так:

Про будь-яку подію, імовірність якої менша, ніж 10-50, спокійно можна заявити, що вона ніколи не відбудеться. Якщо навіть нема обмеження в часі і надані всі можливості для реалізації події.”

Зауважимо, що оцінка Бореля перекреслює всі спекуляції еволюціоністів, які заявляють, що за довгий час (мільйони, мільярди років) все що-завгодно може відбутися. Час сам по собі нічого не створює. В часі лише відбуваються процеси, які задовольняють фізичним законам. Якщо деякий процес суперечить фізичному закону, то він ніколи не дасть очікуваний результат.

Якщо спростити проблему і не вимагати «функціональності» білка (залишиться лише вимога L-форми амінокислот та пептидного зв’язку), то і в цьому випадку отримаємо імовірність 10-60, яка теж менше оцінки Бореля. Це означає, що навіть такий білок отримати спонтанно неможливо.

Наведемо більш реальний приклад – синтез гемоглобіну. Молекула гемоглобіну містить  574 амінокислот. Якщо провести розрахунки для білка довжиною лише 500 амінокислот, то отримаємо імовірність його випадкового утворення 10-950. Тоді для гемоглобіну ця імовірність буде ще менша.

Аналіз навіть цієї спрощеної проблеми утворення білка показує, що між неживою природою та життям лежить прірва, яку неможливо подолати ніякими чисто матеріальними процесами – це не дозволяють зробити фізичні закони, які діють у матеріальному світі.

На основі звичайного здорового глузду теж можна переконатись у неможливості отримання білка випадковим чином. Промоделюємо це за допомогою підкидання монет. Якщо підкинути 100 монет, то згідно теорії ймовірностей кількість випадання «орла» і «решки» повинна бути приблизно однакова (50:50). Якщо ж ми побачимо такий результат: на столі всі 100 монет лежать «орлом» верх, то цілком логічно припустити, що хтось «ззовні» втрутився в експеримент. Ще більше здивуємось, якщо при підкиданні 26926 монет у всіх випадках випаде «орел» (моделювання синтезу тітіну)! 

Аналогічна ситуація з синтезом ДНК, РНК, ферментів. Зрозуміло, що імовірність випадкової самозбірки клітини, здатної автономно функціонувати, настільки мала, що така подія ніколи не настане. Дійсно, ця проблема фантастичної складності, якщо навіть найменша бактерія «Mycoplasma Hominis H39» містить в собі 600 видів білків.

Наведемо підрахунки молекулярного біолога Гарольда Моровича: „Імовірність спонтанного виникнення найпростішої клітини приблизно 10-340 000 000. Ця величина вражаюча, так як у всьому Всесвіті лише 1080 електронів!” В кінці кінців, яка різниця, які значення імовірності дають ці підрахунки – всі вони згідно оцінці Бореля доводять неможливість цієї події.

Незважаючи на наведені міркування, багато людей продовжують стверджувати, що всупереч законам природи клітина утворилась в результаті сліпого випадкового процесу. Це фактично віра у чудо. Чудом вважають такі процеси або явища, які відбуваються всупереч природним законам. Так як, самозбірка клітини суперечить фізичним законам, то можна стверджувати, що вчення еволюціоністів спирається на віру у чудеса. А якщо врахувати, що наступні кроки процесу «від першої клітини до людини» теж суперечать науці, то ця віра базується вже на мільярдах чудес.

Наведемо думку декількох вчених-еволюціоністів відносно спонтанного виникнення життя. (Зрозуміло, що це я не використовую, як аргумент. Це лише ілюстрація.)

Англійський математик та астроном, лауреат Нобелівської премії Фред Хойл про випадкове утворення живої клітини каже: «Це можна порівняти з купою металобрухту, яку підняв вихор, і яка потім перетворилась у Боїнг -747».  «Життя створене розумним творцем, і це настільки очевидно, що виникає питання, чому багато людей не сприймають цю правду. Причина цього явища – не наука, а психологічний фактор». «Або ви вірите у еволюцію, або вас заклеймлять як єретика».

Професор прикладної математики та астрономії з Кардіфського університету Чандра Уикрамасингх: «На протязі багатьох років, я, як вчений, зазнавав ґрунтовного «промивання мозків» про несумісність науки та поняття свідомого творіння. І необхідно було вперто протистояти цьому… Але тепер  не можу знайти ніяких аргументів проти необхідності віри в Бога. Ми звикли мислити розумно і тепер переконались в тому, що єдиною логічною відповіддю на питання походження життя може бути творіння, а не випадковий хаос».

Біолог Едвін Конклін: «Імовірність випадкового виникнення життя можна порівняти з імовірністю того, що енциклопедичний словник є результатом вибуху у типографії».

Фізик Г.С.Ліпсон: «Єдиним прийнятним поясненням є творіння. Я знаю, що це означає анафему як для фізиків, так і для мене, але ми не повинні відкидати теорію, яка нам не подобається, якщо експериментальні дані підтримують саме її».

 Клаус Доуз, дослідник походження життя: «Понад 30 років експериментів у царині хімічної і молекулярної еволюції, більше сприяли розумінню складності проблеми походження життя на Землі, ніж вирішенню цієї проблеми. На даний момент усі спостереження у цій сфері або зайшли у безвихідь, або виявили свою повну недосяжність».

Вчений-еволюціоніст У.Торп: «Механізм навіть найпростішої по своїй будові живої клітини не порівняно комплексніший за будь-яку машині, яку до цього часу створила людина, і навіть тих, які вона мріє створити».

Вчений-еволюціоніст Гарольд Блум: «Випадкова поява навіть найменшого білка абсолютно неможливе».

Хімік Перрі Рівз: «Якщо задуматись про різні структури, які виникли в результаті  об’єднання амінокислот, то мимоволі приходимо до думки, що вся ця об’ємна робота пророблена деяким Великим Будівельником».

Леслі Орген, з університету Сан-Дієго: «Випадкове утворення складних систем по структурі білків та нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) одночасно у одному і тому ж місці абсолютно неможливе, так само, як і утворення одного з них при відсутності інших. Тому ми вимушені заключити, що життя ніяк не могло виникнути  хімічним шляхом».

Американський мікробіолог Г. Джакобсон: «При появі першого живого організму необхідна була одночасна наявність усіх механізмів, здатних забезпечити необхідними матеріалами та енергією, реалізувати плани розмноження, визначити послідовність росту і трансформувати інформацію в процесі розвитку. Комбінація всього цього не може з’явитись випадковим чином».

На питання про випадковість появи інформації у ДНК, на основі чого формуються молекули білків, Френсис Крік першовідкривач генетичного коду, лауреат Нобелівської премії  (він довгі роки вірив у молекулярну теорію еволюції) після багаторічних дослідів у 1981 році заявив: «Сьогодні, коли ми маємо стільки знань та інформації, будь-яка чесна людина може сказати лише одне: життя виникло якимось чудесним способом».  З цієї цитати ще не випливає, що Ф.Крік вірить у високоінтелектуального Творця. Але згадаймо його вислів з 1965 року, коли він заявив: «Остаточна мета сучасної біології насправді полягає в тому, щоб пояснити біологію термінами фізики і хімії». Це свідчить про трансформацію його поглядів.

Напослідок звертає увагу на те, що  на основі вище сказаного одночасно не може бути істинною теорія еволюції та хімія і математика. Тому, якщо людина вірить в теорію еволюції, то логічним буде відкинути хімію і математику. І навпаки – якщо приймаємо хімію і математику, то доведеться відкинути еволюцію. Я зробив свій вибір – я вибрав науку.
 

Декілька заключних думок (Замість епілогу)

 • Читач вже зрозумів, що у цій статті (хоч і у спрощеній формі) робиться спроба обґрунтувати критику еволюції на науковій основі. Якщо є читачі, які не сприймають ці аргументи, то їм можу запропонувати інші. Чи буде продовження цієї тематики? Поки що важко сказати. Можливі два варіанти. Перший – якщо еволюціоністи не пред’являть заперечення по аргументації статті, то немає потреби в нових аргументах, нових статтях. Інший варіант – буде доведена хибність  аргументів, наведених у статті. В цьому випадку можна написати ще декілька статей по даній проблемі.
 • Деякі можливі теми, які я можу запропонувати:
  1. Біологічна інформація. Акцент робиться на тому, що креативна інформація – це результат виключно інтелектуального процессу, і що матерія не створює інформацію, вона є лише носієм інформації. (Хочу заспокоїти  читача попередньої статті, який цікавився, чи маю публікації по теорії еволюції. Маю, саме по цій тематиці. З задоволенням можу поговорити про біологічну інформацію, але не про «рога и копыта»).
  2. Мутації. Міфи та реальність.
  3. Стабільність організмів на всіх рівнях.
  4. Організм, як кібернетична система. …
 • Незалежно від вищесказаного, питання очної зустрічі еволюціоністів та критиків еволюції залишається актуальним. Сторони мають різні погляди: критики еволюції стверджують, що теорія еволюції – не більше, як гіпотеза; а еволюціоністи заявляють, що вона істинна. (Р. Докінз навіть заявляє, що еволюція такий же доведений факт, як і те, що Земля кругла). Заяви – це одне, а доведення зовсім інше. Цікаво було б почути.
24 січня 2013р.

Теги: еволюція, Дарвін

Коментарі

methylphenidate ritalin side effects 2013-12-13 / 05:07:46
in relieving itchiness for patients with chronic idiopathic urticaria whose symptoms were not relieved with antihistamine treatment., http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-ritalin-la-generic ritalin la generic equivalent, hzlunj, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-and-alcohol ritalin and alcohol hangover, 4839, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-hcl-0 methylphenidate hcl, :OOO, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-coupon concerta price, 336127, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/how-take-ritalin que es la ritalin, 02129, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-drug-test ritalin shortage, 589, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-methylphenidate-hydrochloride methylphenidate to get high, afpxgm, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-and-concerta concerta versus ritalin la, =]]], http://healthbloge.drupalgardens.com/content/how-much-ritalin-cost ritalin information, mues, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-sr-generic ritalin la vs ritalin sr, >:(((, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-or-ritalin concerta drug, 2796, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-children-adhd ritalin dosage children, 26250, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-side-effects-children methylphenidate 18 mg, :]]], http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-la-cost ritalin la cost, 9166, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-methylphenidate-online methylphenidate with alcohol, :-OOO,

methylphenidate er 54 mg 2013-12-13 / 05:07:44
lips or on the skin around the mouth to be included under the general term oral ulceration (e.g. an ulcer left by rupture of a blister caused by herpes , http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-coupon concerta coupon card, >:)), http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-drug-test ritalin interactions, 868, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-and-concerta ritalin concerta adderall, gckohm, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-ritalin-no-prescription ritalin risks, 5323, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-er methylphenidate er dosage, loa, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-how-long-does-it-last concerta how long to work, qqfl, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-ritalin-online buy ritalin online without prescription, rubdk, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-methylphenidate-la-online buy methylphenidate la online, :], http://healthbloge.drupalgardens.com/content/generic-concerta generic concerta cost, ppzb, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/abuse-ritalin ritalin drug abuse, =[[, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-and-ritalin methyl alcohol, pqhuuw, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-capsule-color ritalin capsule color, sgy, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-side-effects-children concerta side effects in adults, :-]]], http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-weight-loss concerta prescription, 689514, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-la-10mg ritalin ingredients, :-(((,

ritalin prescription cost 2013-12-13 / 05:07:43
They are however a diagnosis of exclusion. Around / of women experience shortness of breath as a part of a normal pregnancy. Neurological conditions , http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-adderall-difference ritalin adderall difference, %-))), http://healthbloge.drupalgardens.com/content/purchase-ritalin-online ritalin la reviews, rmic, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/how-take-ritalin ritalin que es, rjltau, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-price methylphenidate price, :PPP, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-methylphenidate-hydrochloride methylphenidate addiction, okma, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-effects-and-side-effects ritalin effects on adhd, 8(((, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-ritalin-no-prescription ritalin no prescription needed, 7430, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/snorting-ritalin-la snorting ritalin dosage, 2676, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/daytrana-patch order daytrana cost, :[[, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/buy-concerta-medication buy concerta without rx, 2509, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-or-ritalin concerta to study, :-[[[, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/concerta-how-long-does-it-last concerta drug test, :DD, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/methylphenidate-sr methylphenidate sr, =)), http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-methylphenidate-pill-id ritalin 20 mg 34 ciba yellow, hptab, http://healthbloge.drupalgardens.com/content/ritalin-la-cost ritalin la generic, dzjcn,

female breast enlargement exercises 2013-12-13 / 05:03:39
coffees reviewed here All are interesting and engaging all essentially live up to their promise to taste good while doing good., https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_111.jnz breast enlargement photo, 67292, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_120.jnz breast growth supplements, >:]]], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_128.jnz hormones breast enhancement, owtli, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_117.jnz breast enlargement clinics, 8-PPP, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_114.jnz breast augmentation prices australia, 434738, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_135.jnz new breast enlargement, lqiph, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_139.jnz plastic surgery breast implants before and after, :-(, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_129.jnz hypnosis breast enlargement, tek, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_119.jnz breast expansion story, pdyroe, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_92.jnz breast enhancement gallery, 4704, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_98.jnz breast enlargement cream, 1668, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_93.jnz pueraria mirifica breast enlargement, =[[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_86.jnz breast cream enlargement, dhnkg, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_116.jnz natural breast enlargement product, :))), https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_138.jnz breast enlargement surgery without implants, >:[[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_88.jnz woman breast enlargement, >:-OOO, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_121.jnz breast enlargement surgery pictures, =-(((, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_109.jnz breast growth by massage, 9916,

breast enlargement on nhs 2013-12-13 / 05:03:35
typically natural gas-fired, carbon monoxide CO and carbon dioxide CO emissions result from fuel combustion. Coffee beans also emit carbon monoxide after , https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_89.jnz breast enlargement before after photos, =-D, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_111.jnz breast augmentation healing photos, 3995, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_80.jnz breast augmentation with fat transfer cost, 85470, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_108.jnz breast growth male, eayqsx, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_107.jnz breast enlargement cream in india, 0122, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_103.jnz breast growth forum, 333733, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_105.jnz breast enlargement houston online, 252383, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_128.jnz hormones breast growth, mzbi, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_114.jnz breast enlargement prices, 951, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_81.jnz breast enlargement costs, >:[[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_139.jnz surgical breast augmentation, hmi, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_87.jnz man breast growth, 607500, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_129.jnz bust breast enlargement, iac, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_125.jnz do breast enlargement pills work, %-[[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_86.jnz breast cream enlargement, 358604, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_116.jnz breast enlargement product, ltpqc, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_134.jnz natural breast enlargement pills, 69899, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_121.jnz breast enlargement surgery cost, nby, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_140.jnz transsexual breast enhancement, >:D,

breast augmentation male to female 2013-12-13 / 05:03:29
displays both quality as well as distinctiveness, in other words a coffee that is not only good but good in some interesting way, then you will need to , https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_113.jnz breast augmentation pictures by size, kqq, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_111.jnz breast enlargement photo, >:]], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_131.jnz largest breast implants in the world, 371, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_80.jnz breast augmentation with fat grafting, %], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_100.jnz houston breast enlargement, 148090, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_79.jnz breast augmentation for males, 2730, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_96.jnz breast enlargement expansion, :-[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_124.jnz home remedies for breast enlargement, 689955, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_101.jnz breast enlargement foods, tysgf, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_84.jnz breast augmentation photos a to d, 8[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_119.jnz breast enlargement clinic, =-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_86.jnz breast enlargement cream do not work, 8-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_112.jnz breast implants pictures by size, =-[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_134.jnz natural breast enlargement cream, mhfo, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_121.jnz breast enlargement surgery video, 5029, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_88.jnz breast enhancement herbal pills, 154934, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_109.jnz breast growth massage oil, :-PPP, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_132.jnz male breasts enlargement, 8(((,

breast augmentation male to female 2013-12-13 / 05:03:26
displays both quality as well as distinctiveness, in other words a coffee that is not only good but good in some interesting way, then you will need to , https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_113.jnz breast augmentation pictures by size, kqq, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_111.jnz breast enlargement photo, >:]], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_131.jnz largest breast implants in the world, 371, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_80.jnz breast augmentation with fat grafting, %], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_100.jnz houston breast enlargement, 148090, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_79.jnz breast augmentation for males, 2730, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_96.jnz breast enlargement expansion, :-[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_124.jnz home remedies for breast enlargement, 689955, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_101.jnz breast enlargement foods, tysgf, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_84.jnz breast augmentation photos a to d, 8[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_119.jnz breast enlargement clinic, =-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_86.jnz breast enlargement cream do not work, 8-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_112.jnz breast implants pictures by size, =-[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_134.jnz natural breast enlargement cream, mhfo, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_121.jnz breast enlargement surgery video, 5029, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_88.jnz breast enhancement herbal pills, 154934, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_109.jnz breast growth massage oil, :-PPP, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_132.jnz male breasts enlargement, 8(((,

breast augmentation male to female 2013-12-13 / 05:03:16
displays both quality as well as distinctiveness, in other words a coffee that is not only good but good in some interesting way, then you will need to , https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_113.jnz breast augmentation pictures by size, kqq, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_111.jnz breast enlargement photo, >:]], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_131.jnz largest breast implants in the world, 371, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_80.jnz breast augmentation with fat grafting, %], https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_100.jnz houston breast enlargement, 148090, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_79.jnz breast augmentation for males, 2730, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_96.jnz breast enlargement expansion, :-[[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_124.jnz home remedies for breast enlargement, 689955, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_101.jnz breast enlargement foods, tysgf, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_84.jnz breast augmentation photos a to d, 8[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_119.jnz breast enlargement clinic, =-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_86.jnz breast enlargement cream do not work, 8-P, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_112.jnz breast implants pictures by size, =-[, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_134.jnz natural breast enlargement cream, mhfo, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_121.jnz breast enlargement surgery video, 5029, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_88.jnz breast enhancement herbal pills, 154934, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_109.jnz breast growth massage oil, :-PPP, https://my.mhcc.edu/ICS/My_Pages/Free-form_Content_132.jnz male breasts enlargement, 8(((,

duromine 30mg price 2013-12-13 / 03:27:45
The lexicon that has been developed to describe the honey/pulped natural process is in flux different countries and even different producers in the same , http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134070/ne36.html phentermine 30mg capsule, 534423, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134068/ne33.html meridia shrine, 94959, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134044/ne12.html duromine how to take it, =((, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134098/ne64.html phentermine side effects hair loss , 4728, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134087/ne54.html phentermine hcl 30mg, cxyivj, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134106/ne72.html phentramin d pills, %-)), http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134083/ne49.html phentermine brand names, :-D, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134037/ne2.html adipex consumer reviews, =]]], http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134049/ne17.html where to buy qsymia online, =[[, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134100/ne66.html adipex addiction, rrkdf, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134091/ne56.html phentermine hydrochloride buy, vfy, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134109/ne75.html qsymia cost at walgreens, 92015, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134061/ne29.html generic phentermine 37.5, 64372, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134040/ne4.html adipex how does it work, szvjxu, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134090/ne58.html phentermine dosage 37.5, 4106, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134086/ne52.html phentermine adverse effects, jfeovt, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134082/ne48.html phentermine hcl capsules, 64172, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134056/ne21.html duromine for weight loss, atogvu, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134104/ne70.html buy phentermine without prescription cheap, fro, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134069/ne35.html phentermine hydrochloride 15 mg, 509, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134092/ne57.html effects of phentermine and alcoho , =-((, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134102/ne67.html phentermine weight loss average, =)), http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134046/ne11.html buy didrex diet pills, wlm, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134053/ne20.html duromine 30mg, rhu, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134096/ne63.html phentermine and urine drug test, 5073,

buy phentermine adipex 2013-12-13 / 03:27:35
taken in excess. Many of coffee's health risks are due to its caffeine content and can therefore be avoided by drinking decaffeinated coffee., http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134044/ne12.html duromine buy online, lzqt, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134068/ne33.html meridia shrine, %PP, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134087/ne54.html phentermine hcl capsules, 8-)), http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134058/ne22.html duromine dosage , 957, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134039/ne3.html adipex columbus ohio, >:OO, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134114/ne80.html que es phentermine hcl , :DDD, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134055/ne23.html duromine forum, 322668, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134054/ne19.html buy phentermine hydrochloride, 30891, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134100/ne66.html adipex addiction, 094435, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134109/ne75.html qsymia cost, 469, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134062/ne28.html generic adipex-p, cxlu, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134084/ne51.html phentermine bupropion interactions, rvuocd, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134061/ne29.html generic phentermine online, =[[[, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134073/ne40.html side effects from phentermine 37.5, 365, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134071/ne37.html phentermine 37.5 mg for sale , 09896, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134090/ne58.html low dose phentermine, =-)), http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134050/ne16.html buy phentermine online, exge, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134056/ne21.html duromine for weight loss, 598, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134116/ne82.html diet pills like phentermine, tckfeg, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134045/ne9.html where to buy adipex 37.5 mg, =-D, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134035/ne5.html adipex-p 37.5 mg without prescription, iozqd, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134053/ne20.html duromine diet pills, abcru, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134066/ne32.html meridia reductil, 8[[, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134036/ne6.html adipex p buy, =-]]],

meridia online 2013-12-13 / 03:27:33
taint. In fact, overall these honey samples were remarkably free from taint and consistently agreeable, although agreeable in diverse ways., http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134070/ne36.html phentermine 30mg reviews, :[, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134101/ne68.html phentermine forum buy, yww, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134044/ne12.html buy duromine, 7612, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134087/ne54.html phentermine hydrochloride buy , 58665, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134106/ne72.html phentramin d pills, igkx, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134105/ne71.html phentermine hydrochloride 37.5 , 3901, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134039/ne3.html adipex diet pills reviews, myr, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134114/ne80.html que es phentermine 37.5mg, 8D, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134037/ne2.html adipex ingredients , xol, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134107/ne73.html phentermine by prescription, 8)), http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134063/ne30.html buy adipex diet pills, bxn, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134100/ne66.html adipex user reviews, 977, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134109/ne75.html qsymia cost at walgreens, 141, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134059/ne26.html fastin diet pills, jhdk, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134062/ne28.html generic adipex online, 59020, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134111/ne76.html qsymia diet pill, 1754, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134071/ne37.html phentermine 37.5 mg buy, xwqv, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134082/ne48.html phentermine hcl capsules, lixe, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134104/ne70.html phentermine 37.5 mg without prescription, %], http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134085/ne50.html phentermine images , 086778, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134072/ne38.html phentermine 37.5 online, :(((, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134110/ne77.html qsymia where can i buy , wop, http://downloads.joomlacode.org/trackeritem/1/3/4/134036/ne6.html adipex tablets, iyv,

Pavel 2013-02-24 / 22:31:30
Доброго вечора всім. Нарешті з’явився час дочитати всі статті в блозі пана Головача і вирішив все-таки написати свій «коментар». Дуже хотілося б коротко, але навряд чи вдасться. Тим паче коментарів тут значно більше ніж самих статей. Цей факт мене ДУЖЕ зацікавив. Яким чином така «ненаукова, плагіаторська, філософсько-шахрайська» (вже не пам’ятаю, як ще «обзивали») стаття привернула увагу такої великої кількості всебічно розвинутих людей (та й ще й на такому «всесвітньовідомому» науковому сайті (хай пробачать мене адміни цього сайту))? Хочу одразу уточнити – це стосується не всіх «коментаторів», бо не всім вдалося вести діалог холоднокровно на науковому рівні. Для себе зробив висновок – наукова дискусія біологів з математиками (на яку запрошував автор неодноразово, починаючи ще з першої статі) НЕМОЖЛИВА апріорі. Діло в тому що біологи просто не можуть нічого протиставити сухій математичній чіткості тверджень пана Головача. У них просто немає математичних інструментів для цього. Це підтверджують коментарі прихильників теорії еволюції, які в своїх коментарях жодного разу не змогли відповісти «по суті», можна сказати писали «хоть шо»… Коротко кажучи, відбивались як уміли. А саме: спочатку викладали претензії до стилю оформлення статті, потім до самого автора як неспеціаліста в даній області, потім до якихось окремих цитат – при чому все це постійно відводило тему розмови кудись далеко в іншу сторону… Хоча автор відповів на ці закиди коротко і чітко, дані звинувачення повторювалися з завидною частотою в різних інтерпретаціях…
Хотілося б відзначити коментатора «математика» який не полінувався прочитати дві книги Бернулі на мові оригіналу. Навіщо було йти на такі жертви математику, якщо Ви не біолог і еволюція Вас ніяким чином не чіпає? Тим більше (як я вже писав вище) математиків тут не люблять. Теж саме питання до фізика Ігора Барана. Це я звісно «з’язвив» трохи… просто мені не зрозуміло, чому прихильники ТЕ вирішили, що питання еволюції – це ТАБУ для інших спеціалістів (тим більше, що половина з цих «коментаторів-антикреаціоністів» теж явно не біологи ? Ще не можу не згадати про Антона Бурлака – майже єдиного стриманого опонента автора. Але по великому рахунку, йому також нічого не вдалося протиставити автору, окрім як неправильно використаної термінології (якщо чоловік випадково скаже що йде заправити бензин, при тому що в нього дизельне авто, це по суті не змінює його походу на заправку). Чесно кажучи від Бурлака я чекав більшого. Спробував найти якісь наукові статті але не знайшов нічого, швидше за все це псевдонім. Хоча дуже схоже на «Анатолій Бурлак», дочка якого є однією з авторів сайту antropogenez.ru, що так часто «випливав» у коментарях «Bret Hart». Невже ця тема так заділа «Закарпатську еліту», що їм довелося звертатися аж за допомогою співробітників Московсього Державного Університету ??? Одразу мимоволі згадалася стаття про ПАРЄ. Розкрийте будь-ласка мені таємнцю: ЩО ТУТ ДІЄТЬСЯ? Я впевнений, що стаття під заголовком «2х2=5» від пана Головача не викликала б таких дискусій...
У зв’язку з усім вище сказаним у мене питання до автора – в чому основна ціль цих статей? Хто Вам тут протистоїть і чи не боїтеся Ви «святої інквізиції» зі сторони цих опонентів? Наскільки я пам’ятаю, тут вже неодноразово натякали на звільнення з УжНУ, як «наукового єретика» )))

P.S.: Доречі, у відповідь на часті посилання «погуглить в интернете», або якісь прямі лінки, хочу зізнатися, що не бачу жодного змісту їх читати. З яких пір статті на якихось лівих інтернет-сторінках можна вважати інструментом для заперечення опублікованих робіт відомих науковців, видання яких були процитовані паном Головачем? Впевнений – присутні тут інтелектуали-коментатори розуміють, що створення та підтримка таких сайтів (а також підняття їх рейтингу в інтернеті) це всього-навсього питання грошей (причому зовсім невеликих). Чи не Ви у попередніх статтях писали що посилатися на інтернет-статті – некоректно?

Андрей 2013-01-28 / 09:50:35


Флуд і тролінг. Ви не помітили, що ви не оперуєте в дискусії аргументами, а тільки хамите опоненту? Коментар видалено. Адмін


Корятович 2013-01-27 / 15:43:48
Не можу оцінити чи Доктор Головач правільно приставив ідеї математика Борелі чи ні...але я упевнений що ідеї які Доктор Головач уже приставляє через 5 його тут друковані статті на далеко ширші чим тільли те що торкається Борелі.

математик 2013-01-26 / 01:49:52
Тепер хотілося б сказати кілька слів стосовно маго власного питання до пана Автора про оцінку граничної імовірності, отриману Емілем Борелем, і на основі якої пан Автор обґрунтовує всі свої міркування. Цей коментар буде довгим, але я закликаю всіх терпляче його дочитати до кінця, оскільки він є дуже важливим. Коментатор istvami справді вказав книгу Бореля в якій він наводить свої міркування, стосовно даної оцінки. Хочу одразу зазначити, що ця книга вийшла в світ на мові оригіналу, тобто на французькій мові, у 1943 році під назвою "Les probabilités et la vie" ("Ймовірність і життя"). Однак, більш цікавою є книга Бореля "Probabilités et certitude" ("Ймовірність і достовірність"), яка побачила світ на мові оригіналу у 1950 році. В ній, зокрема, Еміль Борель зазначає, що при дослідженні питання про виникнення найпростіших живих організмів і їх розвиток, результати, які стосуються теорії ймовірностей, великої корисності не принесуть. І пов’язано це з тим, "що живі істоти є результатом довготривалого розвитку, починаючи з найпростіших організмів, і на цьому розвитку позначаються певні властивості живої матерії, які не дозволяють стверджувати, що він проходив за законами випадковості". Тут я навів пряму авторську цитату. Зазначу, що ці слова було написано Борелем вже після того як він облікував оцінку граничної імовірності, на яку посилається пан Автор даного блогу. Таким чином, Борель, як справжній науковець, був чесним до кінця, і знайшов в собі сили визнати той факт, що математика, поки що, не готова, методами теорії ймовірностей, обґрунтовувати чи спростовувати таке складне питання, як виникнення і розвиток життя, оскільки є підстави, які не дозволяють однозначно стверджувати, що ці процеси відбувалися саме випадковим чином. Тому маю всі підстави вважати, що усі спекуляції шановного пана Автора даного блогу навколо ймовірнісної оцінки Еміля Бореля, є абсолютно не доречними, оскільки сам автор цієї оцінки піддав серйозному сумніву корисність досліджень даного питання методами теорії ймовірностей, давши цілком логічне цьому обґрунтування.
Мені дуже шкода, але мушу констатувати й те, що пан Автор даного блогу не врахував вказаної мною думки Бореля або зумисне приховав її, що в будь-якому разі кидає тінь як на наукову цінність цього дослідження, так і на наукову компетентність пана Автора.
І на останок. Для тих, кого зацікавила книга Еміля Бореля "Probabilités et certitude" ("Ймовірність і достовірність"), а саме те, де він вказує на сумніви, стосовно можливості оцінки засобами математики ймовірності виникнення і розвитку життя та обґрунтовує свою позицію, даю пряме посилання на скачування даної книги в перекладі на російську мову, зазначивши, що потрібний авторський текст знаходиться на сторінках 94-95.
http://www.bookfi.org/book/608763

математик 2013-01-25 / 23:55:38
Ну що ж, якщо все про що я писав до цього, для пана Автора є "дрібницею", як пише тут коментатор istvami, то подивимось, що пан Автор скаже на те, що в мене є ще одна суттєва підозра, на цей раз у тому, що пан Автор займається плагіатом. Так, так. Використовує, майже дослівно, чужі публікації, не роблячи при цьому посилання на першоджерело. Я маю на увазі наступну публікацію:
http://books.google.ru/books?id=kYLFIdVoWugC&printsec=frontcover&dq=the+new+answers+book+3&hl=ru&sa=X&ei=y_4CUZapMsTw4QSms4GwCA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=the%20new%20answers%20book%203&f=false
А саме, найбільший інтерес являє собою те, що там написано на сторінках 153-156. Зміст і наповнення саме цієї частини статті повторюються паном Автором майже дослівно, в межах перекладацького вміння того, хто цей переклад виконав. Підкреслюю, що, при цьому, в даному пості пана Автора не має жодних посилань на це першоджерело!
То що пан Автор скаже на це? Дуже хотілося б дізнатись!

Слов’янин 2013-01-25 / 23:32:24
Те, що все суще створено Вищим Розумом, Богом, Творцем, Природою, Абсолютом (кому яка назва більше подобається), не викликає сумнівів. Логічно припустити, що Творча Сила користується цілком іншою термінологією та методикою і, якщо у неї є почуття гумору, сміється над своїми, обмеженими земними рамками, "чадами", зокрема коментаторами "Закарпаття онлайн", у т. ч., над Слов"янином.
Сучасні науково-пропагандистські засоби з питання походження людини "погрузили" абсолютну більшість людей в одномірний "філософський" простір, в якому на одному полюсі марксистсько-матеріалістичний постулат про "вищу форму матерії", на іншому - міф про Адама і Єву (те, що ці "антагонізми" мають одне джерело походження, як на мене, не викликає сумнівів).
Пане, Йожефе! Такі серьйозні теми не можуть бути уділом лише "академічної" науки і замикатися "самі і собі". В ідеалі основним здобутком будь-якої теорії чи дискусії має стати не абстрактне жонглювання термінологією, науковими джерелами та ерудицією, а практична користь для суспільства, себто конкретні соціальні, організаційні, правові висновки для держави (поки що не існуючої), що прагне побудови максимально гармонійного, мирного, стабільного суспільства. Але в такому разі теорія еволюції має "змикатися" з теорією управління, євгеникою, рядом інших наук.
Уявимо собі на мить, що було би, як би одного гарного дня офіційна наука відмовилася від ліберально-марксистсько-матеріалістичної (Корятович навів вдалу цитату англійського вченого Фреда Хойля щодо Боїнгоу) та юдо-християнської міфології, яка свідомо нав"язується більшості населенню планети? Чи був би готовий пан Головач втілити свої ідеї в практичну площину?
Справжня наука потребує висновків у вигляді конкретних "рецептів", інакше це не наука, а інтелігентська балаканина.

istvami 2013-01-25 / 18:56:52
Пан математик! Не надо отвлекать автора такими мелочами когда он думаю готовит следующий опус. Вот вам одна книга:
Emile Borel. Probabilities and life. New York: Dover, 1962.

Андрей 2013-01-25 / 09:57:41
"2 математик 2013-01-24 / 22:10:41"
Який "вчений"? Просто нагадаю, мова йде про УЖНУ. "Вчений" замість аргументовано відповісти розказує про "я на калчаковскіх франтах ранєн бил" (в Баку працював). УЖНУ, і кафедра ПМ, зокрема - болото, яке до науки не має ніякого відношення.

математик 2013-01-24 / 22:10:41
Пане Автор! Звертаюсь до Вас, як вчений-математик до вченого-математика. Ви ж завжди підкреслюєте, що Ви – вчений, і керуєтесь виключно науковими методами і принципами. Хочу попросити Вас дати посилання (на книгу чи статтю), тобто на першоджерело, у якому була б опублікована як сама "оцінка граничної імовірності", отримана Емілем Борелем, що згадується у Вашій роботі, так і її повне доведення. Сподіваюсь, що таке прохання Вас не образить, адже посилання на першоджерела є абсолютно нормальною практикою для будь-якої серйозної наукової роботи. Вже не кажу про те, що жодну наукову статтю не прийме до опублікування ні один науковий журнал, якщо в ній не буде посилань на першоджерела.
Хочу також підкреслити, що якщо пан Автор не захоче надати таке посилання на першоджерело цієї оцінки, то будь-хто, з абсолютно чистою совістю, зможе прямо назвати пана Автора демагогом і шарлатаном, не достойним звання ученого.